Halloween Event- The Haunted Kingdom

Moderators: Super Game Master, Community Manager, Game Master, Game Developer

Post Reply
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 1425
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

04 Oct 2020, 20:17

Image

The Darkness lays upon the Jinno and Shinsoo kingdoms, evil spirits will make their presence known and the two kingdoms will fall in chaos. Bakron, Agares and Astaroth are gathering their strength to deal chaos and fear. Only the bravest warriors will be able to face this danger to restore the peace in their kingdoms.


Event Duration:
11.10.2020-15.11.2020


NPC Sylius - Our Helper for this Event!
At Sylius you can craft special items and enter the three new Lands available for this Event.Sylius's Quests - The Great Challenge
Brave warrior, our lands were invaded by fierce monsters, I need your help to restore the balance in our kingdom.
I need help with 40 quests, I will give you a new quest every 60 minutes.
You will be able to get a new quest after you finish the previous one.
After completing all quests I will give you a valuable and never seen before reward.
Reward:
  • Title Halloween Hero
  • Weapon Effect(Duration: 30 days)

New design for Map1 and Metinstone
Darkness has fallen over the main maps, now corrupted by chaos and fear, their appearance has changed.
Metin Stones are feeding with the souls of fallen warriors causing their appearance to change.


It's close to midnight and something evil's lurking from the dark.
The Abyss Chest hides the evil incarnated and it can be found in Map1/Map2, Yongbi Desert[b/], Sohan Mountain, Ork's Valley, Fire's Land, Rodnia's Valley, Bakron's Sanctuary and Agares's Sanctuary.
There will be 4 locations where this chest will spawn and it's cooldown will be 30 minutes.
What can you get from this chest?
Enchanted Potion I
Enchanted Potion II
Enchanted Potion III
Enchanted Potion IV
10x 500kk Ingot
20x 500kk Ingot
30x 500kk Ingot
200x Ancient Coins
Tichet Halloween


New Farm Map(Level 65 - 105) - Bakron's SanctuaryA farm map for low level players, where you can find Metins of Bakron, and Bakron, the ruler of this land.
You will need Bakron Pass to enter this land.
He has the ability to multiply and can be found on 2 locations.
Bakron's respawn time is 60 minutes.
Bakron Rune
2x Green Candy
2x Yellow Candy
2x Red Candy
2x Blue Candy
Destiny Wheel Ticket
Halloween Ticket

Terror Chest I can pe dropped from Metin of Bakron.
Green Candy
Yellow Candy
Red Candy
Blue Candy
1x 5kk Ingot
1x 50kk Ingot
1x 100kk Ingot
1x Destiny Wheel Ticket
10x Ancient Coins

Ghost of Priest, Skeleton Hangman and Skeleton Axeman are haunting this land.
Green Candy
Yellow Candy
Red Candy
Blue Candy


New Farm Map(Level 105 - 120) - Agares's SanctuaryA farm map for high level players, where you can find Metins of Agares, and Agares, the ruler of this land.
You will need Agares Pass to enter this land.
He has the ability to multiply and can be found on 2 locations.
Agares's respawn time is 60 minutes.
Agares Rune
4x Green Candy
4x Yellow Candy
4x Red Candy
4x Blue Candy
2x Destiny Wheel Ticket
2x Halloween Ticket

Terror Chest II can be dropped from Metin of Agares:
Green Candy
Yellow Candy
Red Candy
Blue Candy
2x 50kk Ingot
2x 100kk Ingot
1x 500kk Ingot
1x Destiny Wheel Ticket
30x Ancient Coins

Field ghost, Murdered widow and Undead widow are haunting the lands.
Green Candy
Yellow Candy
Red Candy
Blue Candy


New Dungeon - Astaroth's Sanctuary:Astaroth guards the Sanctuary of Darkness, you will need the Astaroth Pass and minimum Level 105 to enter.
After slaining Astaroth you will have 60 minutes cooldown.
Astaroth Rune
Astaroth Chest
Enchanted Potion I
Enchanted Potion II
5x Green Candy
5x Yellow Candy
5x Red Candy
5x Blue Candy
20x 500kk Ingot
5x Halloween TicketThe Haunted Store
Missing the old skins from last year? Don't worry, we took care of this, every Metin and Boss is a holder for Pumpkin.
With them you can buy from Sylius's Haunted Store.
Image
Image
Image
Image

Item Price Bonuses and duration
Dark Suit 500x Pumpkins Bonuses:+8% Skill Damage,
+8% Skill Damage Resistance,
+8% Average Damage Resistance
Time: 30 days (time can't be extended)
Dark Hairstyle 400x Pumpkins Bonuses: +5% Skill Damage Resistance,
+5% Average Damage Resistance
Time: 30 days (time can't be extended)
Halloween Weapon Skin 100x Pumpkins Bonuses: +5% Strong vs. Half-Humans
Time: 30 days (time can't be extended)
Sigiliu Pet Casper 500x Pumpkins Bonuses: Bonuses: +2000 HP,
+180 Attack Value,
+20% Strong vs. All
Time: 30 days (time can't be extended)
Mount Dark Leonard 500x Pumpkins Bonuses: +2000 HP,
+200 Attack Value,
+25% Strong vs. All
Time: 30 days (time can't be extended)

Sylius's Forge:
Image
Image
Image
Image
Item Items needed for crafting Bonuses and duration
Death Knight 300xBlue Candy
300xRed Candy
300xYellow Candy
300xGreen Candy
Bonuses:+20% Strong vs. All,
+20% Strong vs. Bosses,
8% Average Damage
Time: 30 days (time can't be extended)
Death Mask 300xBlue Candy
300xRed Candy
300xYellow Candy
300xGreen Candy
Bonuses: +20% Strong vs. All,
+20% Strong vs. Bosses
Time: 30 days (time can't be extended)
Death Knight Weapon Skin 300xBlue Candy
300xRed Candy
300xYellow Candy
300xGreen Candy
Bonuses: +20% Strong vs. All
Time: 30 days (time can't be extended)
Pet Mummy 300xBlue Candy
300xRed Candy
300xYellow Candy
300xGreen Candy
Bonuses: +20% Strong vs. All,
+20% Strong vs. Bosses,
+180 Attack Value
Time: 30 days (time can't be extended)
Mount Raven 300xBlue Candy
300xRed Candy
300xYellow Candy
300xGreen Candy
Bonuses: +20% Strong vs. All,
+20% Strong vs. Bosses,
+200 Attack Value
Time: 30 days (time can't be extended)
Demon Wings 70xBakron Rune
70xAgares Rune
140xAstaroth Rune
This item has no bonuses.
Time: Permanent
Spectre Weapon Skin 70xBakron Rune
70xAgares Rune
140xAstaroth Rune
Bonuses: +8% Magical/physical attack
Time: Permanent
Enchanted Potion I 100xBlue Candy
100xRed Candy
Bonus: Average Damage +5%
Effect duration: 30 minutes
Enchanted Potion II 100xYellow Candy
100xGreen Candy
Bonus: Skill Damage +5%
Effect duration: 30 minutes
Enchanted Potion III 50xBlue Candy
50xRed Candy
Bonus: Strong vs. Metins +10%
Effect duration: 30 minutes
Enchanted Potion IV 50xYellow Candy
50xGreen Candy
Bonus: Strong vs. Bosses +10%
Effect duration: 30 minutes
Bakron Pass 10x500kk Ingot
Agares Pass 30x500kk Ingot
Astaroth Pass 10xBlue Candy
10xRed Candy
10xYellow Candy
10xGreen Candy
The MotherFucker
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 1425
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

12 Oct 2020, 17:30

Image

Întunericul se așterne peste regatele Jinno și Shinsoo, puteri malefice nemaiîntîlnite își vor face simțită prezența și vor cuprinde cele 2 regate în haos.Bakron, Agares și șeful haosului Djinn își adună forțele pentru a împărți haos și frică.Doar bravii războinici vor putea înfrunta acest pericol pentru a readuce pacea în regate.


Durată Event:
11.10.2020-15.11.2020


NPC Sylius - Ajutorul nostru pentru acest eveniment!
At Sylius poti crafta iteme speciala si sa intri in trei noi harti disponibile la acest Event.Sylius's Quests - The Great Challenge
Brav războinic, ținutul a fost invadat de monstri feroce, am nevoie de ajutorul tău pentru a readuce echilibrul în regatul nostru. Am pregătit 40 sarcini, îți voi oferi câte o sarcină nouă când termini sarcina precedentă.
După completarea tuturor sarcinilor ca și recompensă vei primi un obiect nemaivăzut pe tărâmurile noastre.
Reward:
  • Titlu Halloween Hero
  • Efect Armă(Durată: 30 zile)

Design nou pentru Map1 si pentru Pietrele Metin
Întunericul s-a instalat în regate, mapele principale sunt acum cuprinse de frică, acestea au căpătat un aspect special.
Pietrele metin se hrănesc cu sufletul răzobinicilor căzuți pe câmpul de luptă, acestea au căpătat un aspect înspăimântător.


E aproape miezul noptii si ceva malefic dă târcoale.
Cufărul Abisului scunde răul întruchipat și poate fi găsit în Map1/Map2, Desertul Yongbi[b/], Muntele Sohan, Valea Orcilor, Țara de Foc, Valea Rodnia, Sanctuarul lui Bakron și Sanctuarul lui Agares.
Vor fi 4 locații unde acest cufăr se va spawna și cooldown-ul va fi de 30 minute.
Ce poți obține din acest cufăr?
Poțiune Fermecată I
Poțiune Fermecată II
Poțiune Fermecată III
Poțiune Fermecată IV
10x Lingou 500kk
20x Lingou 500kk
30x Lingou 500kk
200x Ancient Coin
Tichet Halloween


Mapă nouă de farm(Nivel 65 - 105) - Sanctuarul lui BakronO mapă de farmat pentru jucători de nivel mic unde puteți găsi Piatra Bakron, și Bakron, stăpânul acestui ținut.
O să ai nevoie de Permis Bakron pentru a intrat în acest ținut.
Bakron are abilitatea de a se multiplica și poate fi găsit în două locații.
Timpul de respawn al lui Bakron este de 60 minute.
Rună Bakron
2x Bomboană Verde
2x Bomboană Galbenă
2x Bomboană Roșie
2x Bomboană Albastră
Tichet Roata Destinului
Tichet Halloween

Cufărul Terorii I poate fi obținut de la Piatra Bakron.
Bomboană Verde
Bomboană Galbenă
Bomboană Roșie
Bomboană Albastră
1x Lingou 5kk
1x Lingou 50kk
1x Lingou 100kk
1x Tichet Roata Destinului
10x Ancient Coins

Ghost of Priest, Skeleton Hangman and Skeleton Axeman are haunting this land.
Bomboană Verde
Bomboană Galbenă
Bomboană Roșie
Bomboană Albastră


Mapă nouă de farm(Level 105 - 120) - Sanctuarul lui AgaresO mapă de farmat pentru jucători de nivel mic unde puteți găsi Piatra Agares, și Agares, stăpânul acestui ținut.
O să ai nevoie de Permis Agares pentru a intrat în acest ținut.
Bakron are abilitatea de a se multiplica și poate fi găsit în două locații.
Timpul de respawn al lui Agares este de 60 minute.
Rună Agares
4x Bomboană Verde
4x Bomboană Galbenă
4x Bomboană Roșie
4x Bomboană Albastră
2x Tichet Roata Destinului
2x Tichet Halloween

Cufărul Terorii II poate fi obținut de la Piatra Agares.
Bomboană Verde
Bomboană Galbenă
Bomboană Roșie
Bomboană Albastră
2x Lingou 50kk
2x Lingou 100kk
1x Lingou 500kk
1x Tichet Roata Destinului
30x Ancient Coin

Field ghost, Murdered widow and Undead widow are haunting the lands.
Bomboană Verde
Bomboană Galbenă
Bomboană Roșie
Bomboană Albastră


Dungeon nou - Sanctuarul lui Astaroth:Astaroth păzește sanctuarul întunericului, intrarea în acesta se face de la nivel 105 cu Permis Astaroth
După ce Astaroth va fi învins acesta va disponibil din nou în 60 minute.
Rună Astaroth
Cufăr Astaroth
Poțiune Fermecată I
Poțiune Fermecată II
5x Bomboană Verde
5x Bomboană Galbenă
5x Bomboană Roșie
5x Bomboană Albastră
20x 500kk Ingot
5x Tichet HalloweenMagazinul Bântuit
Iți este dor de skinurile de anul trecut? Nu-ți fă griji deoarece orice Metin și Boss poate dropa Dovleac.
Cu aceștia poți cumpăra iteme de la Magazinul Bântuit al lui SyliusStore.
Image
Image
Image
Image

Item Preț Bonusuri și durată
Costum Întunecat 500x Dovleac Bonusuri:+8% Paguba Abilității,
+8% Rezistență Paguba Abilității,
+8% Rezistență Paguba Medie
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Frizură Întunecată 400x Dovleac Bonusuri: +5% Rezistență Paguba Abilității,
+5% Rezistență Paguba Medie
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Skin Armă Halloween 100x Dovleac Bonus: +5% Tare vs. Semi-Oameni
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Sigiliu Pet Casper 500x Dovleac Bonusuri: +2000 PV,
+180 Valoare Atac,
+20% Tare vs. All
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Mount Leonard Întunecat 500x Dovleac Bonuses: +2000 PV,
+200 Valoare Atac,
+25% Tare vs. All
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)

Forja lui Sylius:
Image
Image
Image
Image
Item Items needed for crafting Bonuses and duration
Death Knight 300xBomboană Albastră
300xBomboană Roșie
300xBomboană Galbenă
300xBomboană Verde
Bonus:+20% Tare vs. All,
+20% Tare vs. Șefi,
8% Paguba Medie
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Death Mask 300xBomboană Albastră
300xBomboană Roșie
300xBomboană Galbenă
300xBomboană Verde
Bonus: +20% Tare vs. All,
+20% Tare vs. Șefi
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Death Knight Weapon Skin 300xBomboană Albastră
300xBomboană Roșie
300xBomboană Galbenă
300xBomboană Verde
Bonus: +20% Tare vs. All
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Pet Mummy 300xBomboană Albastră
300xBomboană Roșie
300xBomboană Galbenă
300xBomboană Verde
Bonus: +20% Tare vs. All,
+20% Tare vs. Șefi,
+180 Valoare Atac
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Mount Raven 300xBomboană Albastră
300xBomboană Roșie
300xBomboană Galbenă
300xBomboană Verde
Bonus: +20% Tare vs. All,
+20% Tare vs. Șefi,
+200 Valoare Atac
Timp: 30 zile(timpul nu poate fi extins)
Aripi Denomice 70xRună Bakron
70xRună Agares
140xRună Astaroth
Acest item nu are bonusuri.
Timp: Permanent
Skin Armă Spectrum 70xRună Bakron
70xRună Agares
140xRună Astaroth
Bonuses: +8% Magical/physical attack
Timp: Permanent
Poțiune Fermecată I 100xBomboană Albastră
100xBomboană Roșie
Bonus: Paguba Medie+5%
Durată efect: 30 minute
Poțiune Fermecată II 100xBomboană Galbenă
100xBomboană Verde
Bonus: Paguba Abilității +5%
Durată efect: 30 minute
Poțiune Fermecată III 50xBomboană Albastră
50xBomboană Roșie
Bonus: Tare vs. Metine +10%
Durată efect: 30 minute
Poțiune Fermecată IV 50xBomboană Galbenă
50xBomboană Verde
Bonus: Tare vs. Șefi+10%
Durată efect: 30 minute
Permis Bakron 10xLingou 500kk
Permis Agares 30xLingou 500kk
Permis Astaroth 10xBomboană Albastră
10xBomboană Roșie
10xBomboană Galbenă
10xBomboană Verde
The MotherFucker
Post Reply