Guild Wars 10 vs 10 26.09.2021 - The Custom Costume of the Guild

Locked
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 665
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

Image
Image
În ce constă evenimentul?
Liderii de breaslă trebuie să îşi adune cei mai buni oameni şi să se pregătească pentru o luptă cu adevărat spectaculoasă între bresle.

Perioada de desfășurare a Turneului Breslelor
Desfășurarea Războiului Breslelor va începe la ora 20:30 Duminică GMT+3, liderii de breaslă sunt nevoiți să fie Online în acest interval orar!

Reguli generale
Breasla trebuie să aibă minim nivelul 15 şi cel puțin 10 jucători activi.
Fiecare breaslă este obligată de a intra în război cu maxim 10 jucători.
În cazul în care muriţi, aveţi 20 de secunde la dispoziţie să vă ridicaţi. În cazul în care un participant nu face acest lucru, membrul va fi eliminat din hartă.
În cazul deconectărilor trebuie să rămână minim un jucător pe câmpul de luptă. În caz contrar, breasla de care aparţine e descalificată.
Fiecare război trebuie să fie filmat de câte un membru din fiecare breaslă participantă.
Războiul se va da obligatoriu în modul Arenă. Adunarea și lupta se vor desfășura în centrul arenei în momentul în care startul va fi dat de către un membru al echipei. Este interzis ca o breaslă să invadeze baza breslei adversare înainte de a fi dat startul,. Totuși, în cazul în care breasla invadează baza adversarilor atunci când aceștia bat în retragere, odată ce startul a fost dat, lupta se va desfășura cursiv și regula nu va fi aplicată.
O breaslă e declarată câştigătoare în momentul în care ajunge la 100 de puncte.
Fiecare lider de breaslă trebuie să își înscrie toți membrii. Rezervele nu mai sunt incluse sau luate în calcul.
Dacă în momentul în care începe evenimentul nu ați postat lista completă cu membrii participanți, breasla în cauză va fi eliminată din Turneu.
Skill-urile breslelor în timpul Războiului sunt strict interzise. Luptele vor fi curate fără a ne folosi de acestea.
Cei care nu au scris numele caracterului corect în momentul în care este postată lista finala cu membrii participanți la război, nu vor beneficia de premiu.
De asemenea, numele caracterelor participante ce sunt indescifrabile sau nepronunțabile, ori au același nume cu mici diferențe subtile, sunt interzise. Poate duce la descalificarea breslei.

De știut
Neprezentarea la război la ora/data specificată rezultă cu descalificarea automată a breslei.
Vinurile vor fi blocate în harta breslelor.
Globurile de trasformare sunt blocate în harta breslelor.
Mounturile/caii și pet-urile vor fi de asemenea blocate în harta breslelor.
În cazul în care 1 membru al breslei încalcă regulamentul menționat, acesta va fi sancționat cu blocarea contului timp de 3 zile. De asemenea, dacă 3 membri ai breslei încalcă regulamentul, breasla este automat descalificată pe baza dovezilor concrete, iar jucătorii vor fi sancționați cu blocarea contului timp de 3 zile.
Luptele se vor desfășura în funcție de ordinea înscrierilor făcute pe forum.
Nu suntem responsabili în cazul deconectărilor în momentul în care lupta este în desfășurare.


Premiul pentru Breasla câștigătoare:
Costumul personalizat al Breslei.Ceilalți participanți ai breslelor necâștigătoare vor beneficia de un premiu de consolare de 10 Monede Dragon.

Model de înscriere breaslă
Nume Breaslă:
Nume Lider:
Număr mediu de membri ce vor participa:
Nume participanti:


Image
What does this event involve?
The guild leaders must gather their best people and prepare for a truly spectacular fight between guilds.

Period of the Guild Tournament
The Guild Wars are going to start on Sunday, at 20:30 GMT+3. The guild leaders have to be online during this period of time!

General Rules
The guild must have minimum level 15 and at least 10 active players.
Each guild is obliged to enter in war with maximum 10 players.
In case you die, you have 20 seconds to respawn. If a participant doesn’t revive, he will be eliminated from the map.
In case of disconnections, there must be at least one player left on the battlefield. Otherwise, the respective guild will be disqualified.
Every war must be recorded by a player from each participating guild.
The war must be held in arena mode. The fight will take place in the middle of the arena, and the start will be given by a staff member. It is forbidden for a guild to invade the base of the enemy before the start is given. In case a guild invades the enemy base when they retreat, once the start was given, the fight will continue and the rule will not apply.
A guild is declared the winner when it reaches 100 points.
Every guild leader must sign up his members. The substitutes will not be taken into account.
If at the start of the event the full list of the members is not posted, the guild in cause will be removed from the Tournament.
The guild skills are forbidden during The War, in order to keep the fight as clean as possible.
The ones that don’t have their character name written corectly when the final list of the members is posted, will not recieve a prize.
At the same time, if the names of the characters that participate are unintelligible or if there are minor differences between them, the guild may be disqualified.

To know
Not coming to the War at the specified date and time will result in the automatic disqualification of the guild.
Wines will be disabled in the guild map.
Transformation globes are disabled in the guild map.
Mounts/horses and pets are also disabled in the guild map.
In case 1 member of the guild breaks the rules mentioned above, his account will be blocked for 3 days. Also, if 3 or more members of the guild break the rules, the guild will be automatically disqualified, based on concrete evidence. More so, they will also have their accounts blocked for 3 days.
The fights will take place based on the order of the registrations to the event on the forum.
We do not take responsability in case of disconnections during the fight.


Prize for the Winning Guild:
[color = # FFFFBF] Guild Custom Costume[/ color][/ b].Other guild participants will receive a consolation prize of [color = # FFFFBF]10 Dragon Coins[/ color ][/ b].
Guild Registration Model
Guild Name:
Leader Name:
Average number of players that will take part:
Participants' Names:

The MotherFucker
User avatar
Polo
Posts: 12
Joined: 22 Jun 2020, 10:29

Nume Breaslă: Faded
Nume Lider: Polo
Număr mediu de membri ce vor participa:10
Nume participanti:
greensky
Hiram
Polo
Madara
UrNightmare
[PvP]Cristi
[RvR]Radu
[PvP]Snnuppy
[RvR]Stefania
[2v2]MaiBunAqua
User avatar
gabriel8
Posts: 45
Joined: 29 Apr 2020, 22:46

Nume Breaslă: xSweetDreams
Nume Lider: [PvP]SomeoneSweeet
Număr mediu de membri ce vor participa:10
Nume participanti:
[PvP]SomeoneSweeet
Jeffrey
Godric
Boyd
C63AMG
Elyo
oHugos
ylluM
cossssssssti
NoReason
User avatar
10CadeBomba
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2021, 20:32

Numele echipei : SCANDAL
Liderul breslei : 10CadeBomba
Numarul de participanti : 10
Participanti:
10CadeBomba
S3nzoRR
xILegend
Sill
Andu
FredJones
Balister
Error404AM
HuraKAN
Shantae
Last edited by 10CadeBomba on 26 Sep 2021, 20:26, edited 1 time in total.
User avatar
wonder112
Posts: 4
Joined: 05 Oct 2020, 17:33

Nume Breaslă: xTwilighT
Nume Lider: Shikadota
Număr mediu de membri ce vor participa: 10
Nume participanti:
1. Dark
2. NuSuntSteve
3. AlwaysMe
4. 3Paduchi
5. JXJ
6. AlSahHer
7. Prietenash
8. SpaghettiM4f
9. Capo_S2
10. Shikadota
User avatar
Cox
Posts: 10
Joined: 05 May 2020, 00:41

Nume Breaslă: xOldStars
Nume Lider: [PvP]4Theo
Număr mediu de membri ce vor participa:10
Nume participanti: [PvP]4Theo
[RvR]Spectroo
James
Sempai
Cox
aro7
11DiMaria
Adelin
[RvR]Dragonashuu
Andreas
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 665
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

Faded won !
The MotherFucker
Locked