PvP Tournament 1v1 25.09.2021

Locked
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 665
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

Image
Image
În ce constă acest eveniment?
Lupte eliminatorii într-o hartă specială până când vor mai rămâne doar membrii unei singure echipe în picioare.

Perioada de desfășurare a Turneului
Luptele în arenă: 25.09.2021, începând cu ora 20:30.

Regulament
Pentru a putea participa trebuie să aveti iteme PvP bune (Ultima evolutie la arma si armura).
Se vor desfășura 2 din 3 dueluri, cel de-al 3-lea fiind pentru departajare în caz de egalitate după primele 2.
Grupa în timpul evenimentului este interzisa. -> Descalificare
Jucătorii cu comportament neadecvat şi care nu respectă regulile/instrucţiunile membrilor echipei şi perturbează evenimentul vor fi eliminaţi din hartă. Dacă acest lucru se întâmplă de mai multe ori ne rezervăm dreptul de a aplica sancţiuni cu blocarea contului de la o zi în sus.
Pierzatorii sunt obligati sa iasa din harta in care se desfasoara evenimentul, fara exceptii. Cei care incearca sa incalce aceasta regula, ascunsandu-se undeva pe harta vor si sanctionati. -> Ban temporar 3z
Din momentul in care ai specificat cu ce arma vei juca, nu ai voie sa o mai schimbi. -> Descalificare
Duelul va incepe cand ambii participanti spun Go.
Cine isi va schimba locul dupa ce harta a fost inchisa, va fi trimis Map1.
Din momentul in care iti vine randul sa joci, ai 2 minute sa incepi duelul.
Fuga pentru a evita contactul si pentru a trage de timp este interzisa. -> Punctul va fi acordat celuilalt jucator.
Fuga la otrava este interzisa. A nu se confunda cu eschiva, ramane la latitudinea organizatorilor ce inseamna fuga. -> Punctul va fi acordat celuilalt jucator.

Exceptii
Cei care joaca Ninja Arc nu au voie sa foloseasca skillul Camuflaj. -> Punctul va fi acordat celuilalt jucator
Daca amandoi participantii joaca Saman Vindecare, acestia nu vor avea voie sa foloseasca skillul Leac. -> Punctul va fi acordat celuilalt jucator.
Atunci cand ambi jucatori au otrava, nu se aplica regula cu privire la fuga la otrava.

De știut
Intrarea se va face din butonul Image, și subcategoria Image
Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea meciului din cauza deconectărilor.
În cazul deconectarilor simultane ale concurenților din pricina serverului lupta se reia de la 0-0.
Dupa inchiderea portilor, jucatorii care dau logout sau schimba caracter vor fi trimisi automat map1.

Premii
Locul I: 100 de Monede Dragon, Costum legendar PvP, siglă Legend deasupra numelui și [PvP] în dreptul numelui, fără excepții.
Titlul se acorda doar pe caracterele castigatoare!
Image
What does this event involve?
Eliminatory fights held in a special map until the members of one team are the last ones standing.

Period of the Tournament
The arena fights: 25.09.2021, starting at 20:30 GMT+3.

Rules
In order to compete you must have PvP items (Last evolution for weapon and armor)
There will be 2 out of 3 duels, the third one being the tiebreaker in case of a tie after the first 2 duels.
The group during the event is forbidden. -> Disqualification
Players who behave inappropriately and do not follow the rules / instructions of team members and disrupt the event will be removed from the map. If this happens several times, we reserve the right to apply sanctions.
The losers must exit the map, without exceptions. Those who try to break this rule, hiding somewhere on the map will also be sanctioned. ->Ban 3days
From the moment you specified which weapon you will use, you are not allowed to change it. -> Disqualification
The duel will start when both players will say go.
Whoever changes their place after the map has been closed will be sent to Map1.
When your turn comes, you have 2 minutes to start the fight.
Fleeing to avoid contact and to stall is forbidden. -> Point will be awarded to the opposing player
Fleeing when your opponent are poisoned is forbidden. Not to be confused with the dodge, it is up to the organizers what it means "fleeing". -> Point will be awarded to the opposing player

Exceptions
Those who play Ninja Archer are not allowed to use the Camouflage skill. -> Point will be awarded to the opposing player
If both players are Healing Saman , they will not be allowed to use the Cure skill. -> Point will be awarded to the opposing player
When both players have poison, the rule on running away from poison does not apply.


To know
The entry will be made from the button Image, and the subcategory Image
We do not take responsability for losing the duel in case of disconnection.
In the case of simultaneous disconnections of competitors due to the server the fight resumes from 0-0.
After the map closes, players that logout or change character will be send automatically map1.

Prizes
1st Place: 100 Dragon Coins, Legendary Costume (PvP), Legend sign above the name and [PvP] next to the name, without exceptions.
The title is awarded only on the winning characters!
The MotherFucker
Locked