Class vs Class 2v2 Tournament 24.09.2021

Locked
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 665
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

Image
Image
În ce constă acest eveniment?
Lupte eliminatorii într-o hartă specială până când vor mai rămâne doar membrii unei singure echipe în picioare.

Perioada de desfășurare a Turneului
Luptele în arenă: 24.09.2021, începând cu ora 20:30.

Regulament
Pentru a putea participa trebuie să formați o echipă de 2 membri capabili de aceeasi rasa cu iteme PvP (Ultima evolutie la arma si armura).
Se vor desfășura 2 din 3 dueluri, cel de-al 3-lea fiind pentru departajare în caz de egalitate după primele 2.
Grupa în timpul duelului trebuie creată doar cu colegul de echipă.
Jucătorii cu comportament neadecvat şi care nu respectă regulile/instrucţiunile membrilor echipei şi perturbează evenimentul vor fi eliminaţi din hartă. Dacă acest lucru se întâmplă de mai multe ori ne rezervăm dreptul de a aplica sancţiuni cu blocarea contului de la o zi în sus.
Pierzatorii sunt obligati sa iasa din harta in care se desfasoara evenimentul, fara exceptii. Cei care incearca sa incalce aceasta regula, ascunsandu-se undeva pe harta vor si sanctionati. -> Ban temporar 3z
Din momentul in care ai specificat cu ce arma vei juca, nu ai voie sa o mai schimbi. -> Descalificare
Un singur membru din fiecare echipa trebuie sa spuna Go.
Cine isi va schimba locul dupa ce harta a fost inchisa, va fi trimis Map1.
Din momentul in care iti vine randul sa joci, ai 2 minute sa incepi duelul.
Fuga pentru a evita contactul si pentru a trage de timp este interzisa. Ramane la latitudinea organizatorilor ce inseamna fuga. -> Punctul va fi acordat celuilalt jucator.

Exceptii
Cei care joaca Ninja Arc nu au voie sa foloseasca skillul Camuflaj. -> Punctul va fi acordat echipei adverse
Daca in ambele echipe ramane un Saman Vindecare, acesta nu va mai avea voie sa foloseasca skillul Leac. -> Punctul va fi acordat echipei adverse
Atunci cand o echipa este alcatuite din 2 ninja lame, un singur membru are voie sa se puna pe camuflaj. -> Punctul va fi acordat echipei adverse

De știut
Intrarea se va face din butonulImage, și subcategoria Image
Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea meciului din cauza deconectărilor.
În cazul deconectarilor simultane ale concurenților din pricina serverului lupta se reia de la 0-0.
În cazul prezentării unei singure echipe la una dintre rase, se va acorda tag-ul [RvR] dar nu și premiul.

Premii
Locul I : 50 de Monede Dragon și [RvR] în dreptul numelui doar caracterelor participante la Turneu, fără excepții, pentru fiecare rasă câștigătoare în parte.
Titlul se acorda doar pe caracterele castigatoare!
Image
What does this event involve?
Eliminatory fights held in a special map until the members of one team are the last ones standing.

Period of the Tournament
The arena fights: 24.09.2021, starting at 20:30 GMT+3.

Rules
In order to compete you must form a 2-member team of the same race with PvP items (Last evolution for weapon and armor)
There will be 2 out of 3 duels, the third one being the tiebreaker in case of a tie after the first 2 duels.
The group during the duel must be created just with your teammate.
Players who behave inappropriately and do not follow the rules / instructions of team members and disrupt the event will be removed from the map. If this happens several times, we reserve the right to apply sanctions.
The loser team must exit the map, without exceptions. Those who try to break this rule, hiding somewhere on the map will also be sanctioned. ->Ban 3days
From the moment you specified which weapon you will use, you are not allowed to change it. ->Disqualification
Only one member from each team need to say "GO".
Whoever changes their place after the map has been closed will be sent to Map1.
When your turn comes, you have 2 minutes to start the fight.
Fleeing to avoid contact and to stall is forbidden. It is up to the organizers what it means "fleeing". -> Point will be awarded to the opposing player

Exceptions
Those who play Ninja Archer are not allowed to use the Camouflage skill. -> Point will be awarded to the opposing team
If there is a Healing Saman left in both teams, he will no longer be allowed to use the Cure skill. -> Point will be awarded to the opposing team
When a team is made up of 2 ninja(daggers), only one member is allowed to put on camouflage. -> Point will be awarded to the opposing team

To know
The entry will be made from the buttonImage, and the subcategory Image
We do not take responsability for losing the duel in case of disconnection.
In the case of simultaneous disconnections of competitors due to the server the fight resumes from 0-0.
In the case of only one team presenting to the event to one of the races, they will receive the [RvR] tag but not the prize.

Prizes
1st Place: 50 Dragon Coins and [RvR] next to the name, only to the competitors of the Tournament, without exceptions, for each winning race.
The title is awarded only on the winning characters!
The MotherFucker
Locked