Patch 2.5.7

Post Reply
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 686
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

Image

Patch 2.5.7
Image
New
 • Added April Battlepass.
  Final reward is Weapon Skin Pharaoh - +25% Strong vs All(PvM)(30 days, time extensible).
  More information: viewtopic.php?p=29596#p29596
 • Added some new emotions for VIP and Legend.

Changes
 • Added Phoenix Shoes to the Armor Vendor.
 • Removed the useless items that drop at Huashin, Blue Death, Spider Baroness, Ice Witch, Beran.
 • Added 24 hours duration to skill buffs.
 • Updated HackTrap.
 • Changed Patcher host (fifth time is with luck).
 • Removed Anti PvP from: Orc Valley, Rodnia Valley, Tanaka, Golden Frog.
  Now there is Coward mode in game options at PvP Mode.
 • Made the same server time on both servers, Rise and Ascension.
 • Improved filter for disabling announcements.

Bug Fixes
 • Fixed the delete character window code, you couldn't enter letters too.
 • Fixed description of some skills in the skill page.
 • Fixed Dojang and updated some stuff here.
 • Fixed some issues at upgrading Level 75 weapons.
 • Fixed Manny Mount's damage, compared to other mounts with same bonuses his damage was lesser.

Image
Nou
 • Adăugat Battlepass-ul pentru luna Aprilie.
  Recompensa finală este Skin de Armă Pharaoh - +25% Tare vs. All(PvM)(30 zile, timp extensibil).
  Mai multe informaţii: viewtopic.php?p=29596#p29596
 • Adăugate nişte emoţii noi pentru VIP şi Legend

Schimbări
 • Adăugaţi Papuci Phoenix la Negustorul de Armuri.
 • Eliminate itemele de drop nefolositoare de la Huashin, Moartea Albastră, Baroneasa Păinajen, Vrăjitoarea de Gheaţă, Dragonul Beran-Setaou.
 • Adăugată durată de 24 de ore la buff-urile skill-urilor.
 • Actualizat HackTrap.
 • Schimbat host-ul la Patcher (a 5-a oară e cu noroc).
 • Eliminat Anti-PvP-ul din: Valea Orcilor, Valea Rodnia, Tanaka, Broasca de Aur.
  Acum există model Coward în opţiuni la PvP Mode.
 • Am setat aceeaşi oră a server-ului şi pe Rise şi pe Ascension.
 • Îmbunătăţit filtrul de chat pentru dezactivarea anunţurilor.

Bug-uri Fixate
 • Remediată problema de la fereastra de ştergere caracter, puteai introduce doar cifre.
 • Remediată descrierea unor skill-uri de pe pagina de skill-uri.
 • Remediat Dojang-ul şi actualizate câteva chestii la el.
 • Remediate câteva probleme la plusarea armelor de nivel 75
 • Remediat damage-ul Mountului Manny, în comparaţie cu alte mounturi cu aceleaşi bonusuri, damage-ul său era mai mic.
The MotherFucker
Post Reply