Patch 2.3.5

Post Reply
User avatar
Syntax
Super Game Master
Super Game Master
Posts: 64
Joined: 30 May 2020, 19:13

Image

Patch 2.3.5


English


Changes
 • Moved NPC Chen closer to the center in Map1 Jinno.
 • Reduced fog from Map1.
 • Improved campfire effect.
 • Changed Weekly Ranking design.
  Image

Bug Fixes
 • Fixed the problems with the Enchanted Potion V (was not appearing in the top left corner).
 • Fixed the Mounts and the Pets (weren't hiding completely).
 • The Abyss Chests from the Halloween Event were still spawning in Map2 Jinno.
 • The Extend Sapphire & Jade Talisman weren't working.
 • Fixed wrong coordinates when teleporting to Theowahdan using the Teleportation Ring.
 • Removed the minus buttons that were displayed at the character page.
 • Fixed Turkish special characters.

News
 • Added confirmation messages when you want to use Extend PvM, PvP, Jade and Sapphire Talismans, Extend Mounts/Weapons or Boss Scrolls.
 • Added a button on Mini-Map for Battlepass Tokens Shop. On this occasion, we have reworked the other elements surrounding Mini-Map and improved their look.
  Image
 • New look of the character window.
  Image
 • Blocked a part of the hacks, especially some farmbots.

For now, we'll leave the name font as it is (it reduced the lag), until we solve a problem.
Next week we'll be focusing on optimizing the client (cleaning the useless files from the client and from the server) and on adding the italian and german language.
Also, we have solved all the problems regarding turkish language.
More than that, until the end of this week we'll fix all the reported bugs and we'll do a rework at the Combat Zone. We have also found somebody that will work at the visual bug.
Stay Tuned! #RodniaHype


Schimbări
 • Mutat NPC Chen mai aproape de cerc in Map1 Jinno.
 • Redusa ceata din Map1.
 • Imbunatatit efectul focului de tabara.
 • Schimbat designul Rankingului Saptamanal.
  Image

Bug-uri fixate
 • Rezolvate problemele cu Potiunea Fermecata V (nu aparea in coltul stanga sus).
 • Rezolvate Mount-urile si Pet-urile (nu se ascundeau complet).
 • Cuferele Abisului de la eventul de Halloween inca se spawnau in Map2 Jinno.
 • Extinderile Talismanelor Jad & Safir nu functionau.
 • Schimbate coordonatele gresite cand te teleportai la Theowahdan folosing inelul de teleportare.
 • Eliminate butoanele de tip minus care erau afisate la pagina caracterului.
 • Rezolvate caracterele turcesti.

Noutăți
 • Adaugate mesaje de confirmare cand vrei sa folosesti Extindere Talisman PvM, PvP, Jad sau Safir, Extindere Mount/Arma sau Carti Invocare.
 • Adaugat un buton pe Mini-Map pentru Magazin Token Battlepass. Cu aceasta ocazie, am refacut si restul elementelor care inconjurau Mini-Mapul si le-am imbunatatit aspectul.

Image
 • Nou aspect al ferestrei caracterului.
  Image
 • Blocate o parte dintre hackuri, in special farmbotul.

Pentru moment, vom lasa fontul de la nume asa cum este (a redus lagul), pana rezolvam o problema.
Saptamana viitoare ne vom focusa in a optimiza clientul (vom curata fisierele nefolositoare din server si din client) si in a adauga limba italiana si germana.
De asemenea, am rezolvat toate probleme privind limba turca.
Mai mult decat atat, pana la finalul acestei saptamani vom rezolva toate bugurile raportate si vom face un rework la Combat Zone. Totodata, am gasit pe cineva care va lucra la bugul vizual.
Fiti Pregatiti! #RodniaHype


Değişiklikler
 • NPC Chen Jinno 1. Köyde merkeze daha yakın bir konuma taşındı.
 • 1.Köydeki sis azaltıldı.
 • Kamp ateşi efekti iyileştirildi.
 • Haftalık Sıralama dizaynı değiştirildi.
  Image

Hata Düzeltmeleri
 • Büyülü İksir V ile ilgili sorunlar düzeltildi(sol üst köşede görünmüyordu).
 • Binek ve Petler düzeltildi (tamamen gizlenmiyordu).
 • Jinno 2.Köyde Cadılar Bayramı eventindenki Abyss Sandıkları spawn oluyordu.
 • Safir ve Zümrüt Tılsım Uzatma çalışmıyordu.
 • Işınlanma yüzüğüyle Theowahdana ışınlanırken yanlış olan koordinatlar düzeltildi.
 • Karakter sayfasında olan eksi butonları kaldırıldı.
 • Türkçe karakter problemleri düzeltildi.
Yenilikler
 • PvM, PvP, Zümrüt ve Safir Tılsım Uzatmaları, Binek/Silah Uzatmaları ve Patron Parşömenlerine bir onaylama mesajı eklendi.
 • Mini haritaya Battlepass Jeton Mağazası için bir tuş ekleendi. Bu vesileyle Mini-Haritanın etrafını tekrar elden geçirdik ve görünümünü iyileştirdik.
  Image
 • Yeni karakter penceresi görünümü.
  Image
 • Özellikle farm botları olmak üzere hilelerin bir kısmını engelledik.

Şimdilik sorunu çözene kadar isim fontunu(lagı azaltacak) olduğu gibi bırakacağız.
Önümüzdeki hafta, istemciyi optimize etmeye (istemciden ve sunucudan gereksiz dosyaları temizleme) ve italyanca ile almanca eklemeye odaklanacağız.
Ayrıca türkçe ile ilgili tüm sorunları çözdük.
Ayrıca, bu haftanın sonuna kadar bildirilen tüm hataları gidereceğiz ve Savaş Alanı için yeniden çalışma yapacağız. Ayrıca görsel hata üzerinde çalışacak birini bulduk.
Bizi takip etmeye devam edin! #RodniaHype
Post Reply