Game Rules

Locked
User avatar
K
Posts: 159
Joined: 11 Feb 2019, 13:35
Location: 到处

Image
#1. It is forbidden to trade or even attempt to trade your in game items or accounts for real money (psf/bank/paypal/giftcards/CSGO items/LoL RP etc.).

#2. Trades between servers are only allowed if they made through our helper intermediaries using the Trade Ticket from the item shop. Trades between servers made without our intermediary are not allowed and will get all your accounts banned.
We will not help with the "trade scams" on the server regarding the value / appearance of some items, it is the player's duty to inform himself about these before making a trade.

#3. We will not recover items if you get scammed by borrowing your items/account to a "friend" that steals them, but if you have proof of the scam the "thief" will be banned.

#4. You can make chat announcements like "trade there for here" but not like "trade here for there", but don't mention any server name, you are allowed to trade but you are not allowed to announce it in chat, only in PM. Trading with the official metin2 server is forbidden.

#5. Attempting to play Dice by announcing in general chat, PM, or any other attempt will be sanctioned by blocking the account for 30 days. Dice is a forbidden way to get items.

#6. Offensive language, spreading lies, hate and racism or verbal abuse is forbidden (except in PM). Players that receive block chat and continue this behavior on another characters will get banned.

#7. Leaking profiles to social media/links to pictures, phone numbers or other personal data of players/staff is forbidden. - 7 day ban

#8. Making false accusations, without evidence, to stir up controversy among players/staff-members is forbidden. - 7 day ban

#9. Legitimating as Game Administrator / Game Master / Helper, or saying that you're friends/relatives with the Rodnia2 Staff in order to trick players and mislead them is forbidden. - Permanent ban

#10. Advertising another server is forbidden. - Permanent ban

#11. Not reporting bugs and using them for your own purposes is forbidden. - Permanent ban

#12. Attempting to trick a player by getting him to break the rules or to steal his items, account, information by any means possible is forbidden. - 7 day -> permanent ban

#13. Inappropriate Nick Names, Mount & Pet Names, Shop Names and Guild Names are not allowed!. - 7 day -> permanent ban

#14. Use of various forbidden software, hack, scripts, macro, external programs designed to provide a "boost" in game is forbidden. - 3 day ban for macro/autoclicker - permanent ban for hack

#15. Using various colors to write in chat or in PM is forbidden. - 3 day ban

#16. Stealing items/accounts using different databases from other servers is forbidden. All your accounts will be permanently banned.

#17. Disturbing staff members by testing their knowledge in an abusive way, or challenging various decisions taken in competitions, events, rules or recruitment is forbidden.

#18. Each player can only be helped once if:
- Selected the wrong bonuses when purchasing an item from the item-shop only if you notice us sooner than 24 hours after the incident. (bonuses will be fixed, no refund will be made)
- Dropped / deleted an item by mistake only if you notice us sooner than 24 hours after the incident. (does not apply in case of items sold by mistake on the shop at a lower price or in case of upgraded items that fail)

#19.It is forbidden to accuse the staff of "favoring" without concrete evidence. (ban 7 days -> ban 90 days)

#20. Betting Items/yang on duels/wars that are held on other servers are forbidden. (7 day -> permanent ban)

*Rules can be changed at any time! Please be aware of any changes made to it.


Image

#1 Este interzis negoţul sau intenţia de negoţ a itemelor, yang-ului si a conturilor din joc pe bani reali [psf/bancar/coduri reîncãrcare/paypal etc.] sau pe giftcard/iteme CS/RP LoL, etc.. Este interzis negotul cu serverul oficial de metin. Odatã ce un jucãtor a anunţat cã va vinde sau cumpãra cont/iteme/yang, pe bani reali, chiar dacã nu a ajuns pânã în punctul în care sã finalizeze negoţul, se considerã tentativã de negoţ şi se pedepseşte ca atare (menţionat anterior). O simplã discuţie pe aceastã tematicã pe joc, în privat sau pe orice rețea de socializare poate conduce la blocarea conturilor respectivului jucător.

#2 Negoţul între servere se face doar cu intermediar din partea noastra (helper) si cu Tichet Negot cumparat de pe item shop. Orice negot intre servere facut fara intermediar din partea noastra duce la blocarea permanenta a conturilor.
Nu vom recupera pierderile provenite din "tepele" date in negoturile de pe server referitoare la valoarea/aspectul unor iteme, este datoria jucatorului sa se informeze in legatura cu aceste aspecte inainte de a face un negot.

#3 Itemele "împrumutate" de bunã voie prin acceptarea negoţului, cãtre "prieteni", sau "împrumutul" contului cu aceştia care se dovedesc cã le-au furat nu vor fi recuperate dar dacã se aduc dovezi care sã ateste faptele menţionate mai sus "hoţul" va fi blocat. Este posibilă deblocarea contului "hoţului", dacă cele două părți ajung la o înțelegere pentru returnarea itemelor.

#4 Anunţurile în chat referitoare la negoţurile între servere("dau aici pe acolo "/"fac afaceri"/" dau iteme aici", sau prin alte metode etc.) sunt interzise. Dacã jucãtorul respectiv insistã prin perturbarea chat-ului cu astfel de anunţuri, sancțiunea poate creşte, pânã la blocarea a toate conturilor sale. Este permis doar anuntul "dau acolo pe aici pe aici".

#5 Încercãrile de a juca Barbut, prin anunţuri pe chat, prin mesaj privat sau orice altã tentativã se va sancţiona cu blocarea contului pentru perioada de 30 zile. Barbutul este o metodã de a obţine bunuri interzisã, sancţionându-se cu blocarea contului, fără a mai fi avertizaţi.

#6. Este interzis limbajul vulgar, ameninţãtor, defãimãtor, rasist, sau contestabil în orice alt mod, pe chat-ul general al server-ului (cu excepţia PM). Este interzis spam-ul pe chat.

#7. Este interzisa defãimarea jucãtorilor/membrilor echipei prin expunerea profilurilor pe rețelele de socializare/link-uri cu poze, nr. de telefon sau alte date cu caracter personal. - Ban 7 zile -> permanent

#8. Sunt interzise acuzaţiile grave false cu privire la modul de joc, fãrã dovezi, menite sã stârneascã controverse în rândul jucãtorilor/staff-ului. - Ban 7 zile

#9. Este interzisa legitimarea drept Game Administrator/Game Master/Helper etc., sau amenintarile legate de diverse legãturi de prietenie/rudenie cu membrii echipei Rodnia2. - Ban permanent

#10. Este interzisa reclama fãcutã altui server. - Ban permanent

#11. Este interzisa neraportarea bug-urilor şi folosirea acestora în scopuri proprii sau abuzul de bug-urile ce au fost sau nu raportate. - Ban 7 zile -> permanent

#12. Este interzisa incercarea de a frauda un jucãtor al server-ului prin diferite mijloace. - Ban 7 zile -> permanent

#13. Este interzisa crearea unor caractere, pet-uri, bresle, shop-uri cu nume obscene, jignitoare, indescifrabile, sau menite sã pãcãleascã jucãtorii. - Ban 7 zile -> permanent

#14. Este interzisa utilizarea diferitelor software-uri ilegale, hack, script-uri, macro-uri, programe externe menite de a oferi un "boost" în joc. - Ban 3 zile pentru macro/autoclicker - Ban permanent pentru hack

#15. Este interzis scrisul colorat pe chat sau în mesaj privat este interzis. - Ban 3 zile

#16. Este interzisa "spargerea" de conturi cu ajutorul a diferite baze de date, sau a altor modalitãţi sau complicitatea la asemenea fapte se sancţioneazã cu ban permanent pe toate conturile.

#17. Perturbarea membrilor staff-ului cu spam-ul în privat, testarea cunoştinţelor prin crearea diferitor conturi de nivel mic sau chiar de pe contul principal + contestarea diverselor decizii adoptate în cadrul concursurilor/evenimentelor/regulamentului/recrutãrilor etc. sunt interzise şi riscã a fi sancț]ţionate, în funcţie de perseverenţa cu care anumiţi jucãtori manifestã aceste obiceiuri.

#18. Fiecare jucator poate fi ajutat doar o data in cazul in care:
- A selectat bonusurile gresite la achizitionarea unui item din item-shop doar daca acesta anunta la cel mult 24 ore de la petrecerea incidentului. (se vor rezolva bonusurile, nu se va face refund la MD)
- A aruncat/sters un item din greseala doar daca acesta anunta la cel mult 24 ore de la petrecerea incidentului. (nu se aplica in cazul itemelor vandute din greseala pe shop la pret mai mic sau in cazul itemelor plusate care esueaza)

#19.Este interzisa acuzarea staff-ului de "favorizari" fara dovezi concrete. (ban 7 zile -> ban 90 zile)

#20. Sunt interzise duelurile/war-urile pe alte servere cu miza aici (Iteme/yang/etc.). (Ban 7 zile -> permanent)

*Regulamentul poate fi modificat oricând! Vã rugãm sã fiţi la curent cu orice modificare adusã acestuia.

Locked