Nautilus Scroll Quest

Moderators: Super Game Master, Community Manager, Game Master, Game Developer

Post Reply
User avatar
Destiny
Administrator
Administrator
Posts: 1425
Joined: 14 Jan 2019, 01:12
Location: Neversea
Contact:

15 Sep 2020, 01:00

Image

General details
How does it work?
 • You can craft at the NPC Nautilus's Cave Guardian in exchange for items obtained from Malivore, The Cosmic Dragon, and Nautilus.
 • If you right click on this item you will receive a random hunting mission.
  Complete the mission and you will be rewarded with: Water Energy(item needed for Seon-Pyeong's level 118 research quest) and random between Reinforce Weapon Chest or Reinforce Armor Chest.
 • If you already have a quest from this scroll, and you haven't completed it, you can't use it again, but once the quest is complete, you can reuse the scroll to get a new task.
 • You can see which quests are active on the quest page (press N key). The mission received will be available at Book Quests category.
What quests can i get?
 • Quest type Possible tasks(you will receive a random one of the following)
  Kill 3 times Malivore Leader
  Legendary Cosmic Dragon
  Jotun Thrym
  Hydra's Treasure
  Kill 5 times Nemere
  Razador
  Chaos
  Nephrite
  Beran-Setaou Dragon
  Azrael
  Kill 10 times King Wubba
  Martyaxwar
  Supreme Gnoll
  Triton
  King Crab
  Polyphemos
  Brutal Red Thief
  The Great Ogre
  Lemures Bodyguard
  Destroy 200 times Metin Stone of Redemption
  Metin Stone of Treason
  Metin Stone of Resentment
  Metin Stone of Retribution


Detalii generale
 • Versiunea 2.1.9 a jocului a introdus un nou item craftabil, Pergament Quest Nautilus.

Cum funcţionează?
 • Poţi crafta la NPC-ul Gardian Peşterii lui Nautilus, în schimbul unor obiecte ce se obţin la Malivore, Dragonul Cosmic şi Nautilus.
 • Dacă apeşi click dreapta pe acest item vei primi o misiune de hunting aleatoare.
  Pentru completarea misiunii vei fi recompensat cu: Energia Apei(obiect necesar pentru noua misiune de cercetare de la Seon-Pyeong de nivel 118) şi aleator un Cufăr Ranforşare Armă sau Cufăr Ranforşare Armură.
 • Dacă ai deja o misiune de la acest pergament, şi nu ai finalizat-o, nu îl mai poţi folosi încă odată, dar odată ce misiunea este completă, poţi refolosi pergamentul pentru a obţine o nouă sarcină.
 • Poți vedea ce sarcini sunt active pe pagina sarcinilor (apasă N). Misiunea primită se va încadra la categoria Misiuni Cărţi.
Ce misiuni pot primi?
 • Tip misiune Cerinţe posibile(vei primi una aleatoare din următoarele)
  Omoară de 3 ori Conducător Malivore
  Dragon Cosmic Legendar
  Jotun Thrym
  Comoară Hydra
  Omoară de 5 ori Nemere
  Razador
  Chaos
  Nephrite
  Dragonul Beran-Setaou
  Azrael
  Omoară de 10 ori Regele Wubba
  Martyaxwar
  Gnoll Suprem
  Triton
  Regele Crab
  Polyphemos
  Tâlhar Roşu Brutal
  Marele Orc
  Lemures Bodyguard
  Distruge de 200 ori Metinul Tristeţii
  Metinul Cărbunilor
  Metinul Vanităţii
  Metinul Furiei
The MotherFucker
Post Reply